Dimecres, 21 Febrer 2018
direccion telefono
Inici > Presentació
Presentació

MARIA LUISA GUIRAL neix en un primer moment com a Gestoria Administrativa el 15 de novembre de 1955, amb l'objectiu de donar solució a la gran complexitat administrativa derivada de la gestió davant les Entitats Públiques de les Empreses de Transport, matriculacions, transferències, targetes de transport, inspecció tècnica de vehicles, legalització de reformes, etc.

Posteriorment i davant l'increment de necessitats de les pròpies empreses a causa del desenvolupament del sistema impositiu espanyol es crea l'Assessoria Fiscal, destinada a oferir un servei més complet.
En aquesta línia i poc després, coincideix amb la major exigència social, el repunt econòmic i les reformes del mercat de treball, adquireix dinamisme propi l'Assessoria Laboral.

Gestoria María Luisa Guiral, és una empresa de serveis, enquadrada en el sector de Gestories Administratives, amb una profunda especialització en cinc àrees funcionals:

Gestió de Vehícles, Assessoria Laboral, Assessoria Fiscal, Assessoria Jurídica, Assessoria Comptable.

L'objectiu principal de totes elles és resoldre les necessitats que els clients vinculats a cadascuna d'aquestes àrees requereixen en un moment determinat.

Un altre objectiu fonamental és la prestació de serveis basats en l'assessorament, el rigor en la informació i l'eficàcia en els resultats, reflectits en la fidelització del client.

Tot això requereix, pel propi estat actual de la tecnologia i la seva incidència en les relacions amb l'Administració amb els potencials clients de Gestoria Guiral, el necessari perfeccionament en els processos desenvolupats. Per aconseguir tot això es realitza una formació contínua de tot el personal, un reciclatge tecnològic, una adopció de novetats i una minimització del factor error.

De la consecució de tots aquests objectius denominats "externs" deriva una millora dels objectius "interns" pel que podem afirmar que estem en la línia que correspon a una Empresa que actua de forma conseqüent correlacionant un servei personalitzat al client amb una no menys cuidada relació amb el principal actiu de l'empresa, el seu personal.

Per assolir els seus objectius empresarials María Luisa Guiral Carrera compta amb uns mitjans humans que superen els cinquanta treballadors, entre tècnics titulats i personal administratiu.

 

presentacion