Loading...

Serveis


Fiscal - Contable

FISCAL - CONTABLE


Assessorament permanent en matèria fiscal a empresaris, professionals i societats.
Gestionem els seus impostos ocupant-nos de totes les seves obligacions tributàries. Informació fidel i puntual de la seva comptabilitat com a base d'una eficaç gestió empresarial.

 

FISCAL


Comptar amb l'assessorament de persones de confiança i experiència que coneguin la situació de la seva empresa, es fa totalment necessari a causa de la complexitat del nostre sistema tributari.
Guiral Assessoria li ofereix les millors solucions gràcies al coneixement actualitzat de la normativa fiscal. Mitjançant un estudi de les seves necessitats o les de la seva empresa, el nostre equip de professionals realitza un informe amb les propostes més adequades a la seva situació sempre d'acord amb el marc legal i tributari vigent amb l'objectiu de reduir la seva càrrega fiscal o impositiva.

 

Assessorament a empresaris, professionals i societats


Confecció i presentació dels impostos i altres obligacions tributàries


 • Impost sobre societats
 • Impost sobre el Valor Afegit
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Estimació Objectiva (mòduls) i Estimació Directa
 • Impost sobre la renda de no residents
 • Impost sobre Successions i Donacions
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Declaracions Informatives
 • Censos i certificats
 • Impostos municipals
 • Assistència i representació davant organismes oficials en matèria tributària

Contable


Guiral Asesoria disposa d'un equip de professionals amb una sòlida formació comptable. L'ajudem a aconseguir que la comptabilitat sigui el seu millor instrument de gestió i control. Els nostres professionals analitzaran el seu sistema comptable per a possibilitar l'obtenció dels informes financers rellevants que permetin conèixer, de manera puntual, l'evolució de la seva empresa. Considerem que la proximitat és molt important en la planificació comptable, de manera que concertem reunions periòdiques, en el nostre despatx o a la seva empresa, per posar a la seva disposició la informació que l'ajudarà en la presa de decisions.

Els nostres serveis comprenen


 • Estudi previ sobre la forma jurídica més adequada per la seva empresa
 • Assessorament permanent en matèria fiscal i comptable
 • Confecció i presentació dels impostos i altres obligacions tributàries
 • Anàlisi dels estats financers
 • Anàlisi de preus de transferència i operacions vinculades
 • Transformacions de societats
 • Mecanització de tota la documentació comptable
 • Formulació de comptes anuals
 • Tràmits davant el Registre Mercantil
 • Assistència i representació davant organismes oficials en matèria tributària

FASES

 • Assessorament


  Assessorament integral en matèria fiscal i comptable

  • 1ª Entrevista de forma presencial
  • Signatura de contractes

 • Gestió


  Guiral Assessoría dedica els recursos materials i humans necessaris per garantir l'eficàcia i rapidesa en els nostres serveis. Guiral Assessoria és pionera en l'aplicació de les noves tecnologies i, gràcies a elles, som un referent en l'automatització comptable. Amb la creació i posada en funcionament de la nostra pròpia plataforma e-FACTIVA hem aconseguit automatitzar gairebé tots els processos comptables dels nostres clients, amb la consegüent disminució de costos, errors i l'increment de satisfacció.

  e-FACTIVA

  Plataforma e-FACTIVA

  • Servei online per a empresaris, professionals, artistes i persones jurídiques
  • Confecció i comptabilització de les factures
  • Enviament per email
  • Accés directe a les seves dades 365 dies a l'any (Mòbil)
  • Evolució activitat periòdica amb gràfics

  Logare

  Logare, espai documental privat

  • Accés permanent a cartes de pagament, balanços ...

 • Revisió i presentació


  Revisió de les dades i comunicacions

  • Revisió de les dades per un assessor personal i posterior presentació dels impostos i altres obligacions tributàries en els organismes oficials
  • Comunicacions i enviaments al client (e-mail, Logare, espai documental privat, etc.)

PressupostExpliqui'ns breument en què podem ajudar-lo en els seus tràmits fiscals i ens posarem en contacte amb vostè com més aviat millor.

Guiral Asesoría y Gestión S.L. © 2019 Tots els drets reservats.