Loading...

Serveis


Laboral

LABORAL


Garantim una àgil administració del personal de la seva empresa i una eficaç gestió de les relacions laborals i de la contractació de personal, confecció de nòmina, cotització a la Seguretat Social i liquidacions periòdiques d'impostos davant l'AEAT. Disposi en línia del seu Espai Documental Privat.

 

GESTIÓ


Gestió mensual dels seus empleats


 • Tràmits, altes, baixes, E.T, accidents, incidències
 • Redacció de documents disciplinaris, Acomiadaments
 • Certificacions prestacions, Sepe, Inss Tgss

Seguiment del venciment de contractes


 • Notificació i preavís de caducitats de contractes de treball
 • Presa de decisions

Rebuts de salaris


 • Aplicació de convenis. Gestió automatitzable de variables
 • Remissió electrònica de nòmina. Possibilitat de reenviament automatitzat per als seus empleats
 • Remissió electrònica de llistats i resums de costos, pdf, excel

Cotitzacions socials


 • Sistemes de liquidació de quotes a la Seguretat Social
 • Obtenció i revisió de Certificacions de situació, genèrics i per subcontractistes Art. 42 ET
 • Ajornament de pagament de quotes a la seguretat social

IRPF


 • Càlcul % IRPF i regulacions periòdiques
 • Ingressos mensuals o trimestrals AEAT i / o diputacions forals
 • Resums Anuals i certificacions

Conciliació davant SCI: actuacions inspectores


 • Càlcul % IRPF i regulacions periòdiques
 • Compareixences davant demandes, reclamacions i/o actuacions de la Inspecció de Treball
 

TRAMITACIONS


Tràmits i legalitzacions d'empreses


 • Inscripció Inicial d'empreses davant TGSS
 • Assessorament i orientació
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Inscripció REA
 • Protecció de dades de caràcter personal

Altes d'empleats


 • Contractes laborals: Alta en TGSS, assessorament
 • Registres Contractes

Règim especial de treballadors autònoms


 • Altes i Baixes
 • Sol·licitud de Prestacions
 • Canvis de Bases
 • TRADE

Tramitacions de pensions


 • Jubilació
 • Incapacitats
 • Viduïtat Orfandat

DOCUMENTACIÓ


Espai documental privat


 • COTITZACIONS (RNT -RCL)
 • ITA Informe de Treballadors en Alta
 • CERTSS Certificat de Seguritat Social
 • IMPOSTOS (Mod. 111 -Mod. 190)
 • DADES D'EMPLEATS en temps real i exportable a excel
 • DOCUMENTS LABORALS D'EMPLEATS

FASES

 • Tramitació


  Tràmits administratius

  • Inscripció empreses
  • Prevenció de riscos laborals
  • Rea (Registre empreses acreditades)
  • Contenciosos
  • Pensions INSS
  • Autònoms
  • Empleats de la llar
  • Gestió laboral mensual

 • Gestió


  Serveis i assessorament

  • Contractes
  • Nòmines
  • Enviament per email
  • Resums
  • Caducitats
  • Pròrrogues
  • Cotitzacions
  • Impostos
  • Certificacions

 • Logare


  Àrea privada documental

  • RNT (tc2)
  • RLC (tc1)
  • ITA
  • CERTIFICATS COTITZACIÓ
  • MOD.111
  • MOD.190

  • ELS MEUS EMPLEATS
  • ELS MEUS DOCUMENTS

PressupostExpliqui'ns breument en què podem ajudar-lo en els seus tràmits laborals i ens posarem en contacte amb vostè com més aviat millor. Gràcies.

Guiral Asesoría y Gestión S.L. © 2019 Tots els drets reservats.