Dimecres, 21 Febrer 2018
direccion telefono
Inici > Termes d'ús
Termes d'ús

Aquestes condicions regulen l'ús del lloc d'internet www.GUIRAL.com, que l'empresa Gestoria Guiral posa a la disposició dels usuaris d'Internet.


www.GUIRAL.com es reserva el dret a modificar les presents condicions d'ús amb l'objecte d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment o a les necessitats derivades del funcionament de l'assetjo web.


Aquestes condicions no exclouen la possibilitat que determinats serveis de l'assetjo web, per les seves característiques particulars, disposin a més d'aquestes condicions generals, de les seves pròpies condicions particulars d'ús.


La utilització del web i, particularment, l'emplenament de qualsevol dels formularis en ell disponibles, atribueix la condició d'usuari del web i suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de les presents condicions en la versió publicada perwww.GUIRAL.com en el moment en què l'usuari accedeixi al mateix.


A través de la web de www.GUIRAL.com es facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts [d'ara endavant "els serveis"] llocs a la disposició de l'usuari per GESTORIA GUIRAL i/o tercers proveïdors de serveis i continguts.


www.guiral.com es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del mateix i dels serveis prestats a través d'ell, així com les seves condicions d'utilització.


Amb caràcter general els serveis oferts a través de l'assetjo web tindran caràcter gratuït. No obstant la utilització de determinats serveis del portal web estan o poden estar en el futur subjectes a contraprestació econòmica en la forma i termes que es determini en les condicions particulars del servei. Tampoc serà necessari, amb caràcter general, el registre com a usuari del web, no obstant això GESTORIA GUIRAL podrà en qualsevol moment modificar les condicions d'accés als serveis, inclòs el cessament de gratuïtat.


L'usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i serveis oferts per GESTORIA GUIRAL en el seu web es realitza sota el seu únic i exclusiu risc i responsabilitat.


L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb l'establert en la llei, la moral i l'ordre públic i d'acord amb les presents condicions generals d'ús i de les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicable. Així mateix es compromet a fer un ús adequat dels serveis i continguts del web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o contràries a la moral i l'ordre públic, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin els drets de la propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes aplicables.


L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació [arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc] que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents condicions generals d'ús i particulars que li siguin aplicable. A titulo merament enunciatiu i sense que tingui caràcter limitatiu o excloent, l'usuari es compromet a:


  • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, d'apologia del terrorisme que atemptin contra els drets de les persones i l'establert en la legislació vigent.
  • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades [virus, programari, etc.] susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor, els seus proveïdors, clients o tercers usuaris de la xarxa d'internet.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tema, informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita.
  • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari escombraries, "cartes en cadena", "estructures piramidals" o qualsevol altra similar.
  • No introduir o difondre informació i continguts falsos o inexactes, que puguin induir a error en els receptors de les mateixes.
  • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus d'accés.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de la propietat intel·lectual i industrial, patent, marques, copyright, que corresponguin al portal o a tercers.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tema, informació, element o contingut que suposi una violació del sector de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal.Gestoría Guiral no serà responsable de les fallades que poguessin produir-se en les comunicacions, inclòs l'esborrat, transmissió incompleta o retards en la remissió, no comprometent-se tampoc al fet que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc respondrà Gestoria Guiral en cas que un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes pel mateix, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.


Gestoría Guiral no pot garantir la invulnerabilidad absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades en la seva transmissió a través de la xarxa.


Gestoria Guiral no garanteix la licitud dels continguts de tercers als quals s'accedeixi a través del portal, ni la veracitat, exactitud, fiabilitat i utilitat dels continguts dels quals disposa el mateix.


Gestoria Guiral no controla, ni garanteix l'absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers a través del seu lloc web que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, equips, documents o fitxers electrònics emmagatzemats en el sistema informàtic.


Els dispositius d'enllaç que el lloc web posa a la disposició dels usuaris tenen per únic objecte facilitar als mateixos la recerca de la informació disponible en internet.


Gestoria Guiral no controla la utilització que els usuaris fan del seu web, ni garanteix que ho facin de forma conforme a les presents condicions. Tampoc garanteix els productes i serveis disponibles en els llocs enllaçats ni assumeix responsabilitat alguna per tals productes o serveis.


Gestoria Guiral es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a l'assetjo web i/o als serveis en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.


En el no previst en aquestes condicions generals, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir com a conseqüència del mateix serà aplicable la legislació espanyola. GESTORIA GUIRAL i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Lugo per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació de serveis objecto d'aquestes condicions.

PRIVACITAT

GESTORIA GUIRAL garanteix l'adopció de les mesures necessàries per al tractament de les dades de caràcter personal, de conformitat amb la L.O. 15/1.999 de Protecció de Dades. Li informem que les seves dades personals estan inclosos en un fitxer automatitzat, titularitat de GESTORIA GUIRAL, amb la finalitat de gestionar la nostra relació comercial amb vostè, i que podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant carta dirigida a aquesta companyia, a l'atenció del Responsable de Seguretat 93.292.45.46. De la mateixa manera Un. consenteix que GESTORIA GUIRAL, utilitzi les seves dades personals, fins i tot finalitzada la nostra relació comercial, per informar-li sobre els nostres productes i/o serveis, a través de qualsevol mitjà, inclòs correu electrònic, telefonia, fax, correu ordinari, i qualsevol un altre mitjà, fins i tot telemàtic, i al fet que comuniqui a altres empreses amb la mateixa fi. Si no desitja ser informat dels nostres productes i/o serveis, o que les seves dades siguin comunicats, indiqui'ns-ho per escrit a l'adreça a dalt indicada.

IDENTIFICACIÓ

Denominació social: GESTORIA GUIRAL CARRERA

CIF: 37.035.551.P

Domicili social:
Floridablanca 55-57 entlo.
08015 Barcelona
Tfno. 93.325.21.04
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la