Política de Qualitat


Guiral Assessoria i Gestió SLP és un despatx professional en l’àmbit de les Gestories, especialitzat en gestions administratives de vehicles, Assessoria Laboral, Fiscal, Comptable i Serveis Jurídics. Compta amb més de 60 anys d’experiència en el mercat, sent tota una referència en el sector de l’automoció, oferint un servei global als seus clients, tant en vehicles turisme com industrials, amb capacitat de gestió en tot el territori nacional.

Posem especial interès en les noves tecnologies amb l’objectiu de donar visibilitat de l’estat del tràmit, així com suport documental del mateix, disponibles via web. Adaptem la programació informàtica a les necessitats del client

L’Objecte de la Política de Qualitat és fixar les directrius de GESTORIA GUIRAL respecte a la qualitat que proporcionin un marc de referència per fixar els objectius de qualitat i el seu compliment.

Per aconseguir una qualitat permanent ens basem en els següents PRINCIPIS

  • La total satisfacció del client és el nostre objectiu prioritari, mitjançant el compliment tant dels requisits sol·licitats com dels legals i reglamentaris.
  • Garantir un servei minimitzant el factor error.
  • Mantenir el prestigi de la nostra empresa.
  • Implicar tot el nostre personal en la millora contínua dels nostres processos i serveis.
  • No crear insatisfacció entre el potencial humà
  • Mantenir un reciclatge continu dels nostres coneixements jurídics incorporant per a això noves tecnologies.

José Enrique Martínez

Gerent