Les empreses de l’àrea metropolitana rebran 5.000 euros per cada contracte nou a jornada completa d’un mínim de sis mesos.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa aquest programa d’ajuts a la contractació per alleugerir les despeses que afronta la teva empresa a l’hora de realitzar noves contractacions i per fomentar l’ocupació a la ciutat.

El Programa ofereix ajuts de 5.000 euros per contractar persones en situació d’atur i empadronades a la ciutat de Barcelona. Els contractes han de ser d’un mínim de sis mesos (o indefinits) i a jornada completa.

LA TEVA EMPRESA POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ SI…

  • Té com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
  • Desenvolupa la seva activitat des de fa més de sis mesos.
  • Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda), l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
  • No està afectada actualment per processos de regulació d’ocupació.
  • Subscriu i formalitza un contracte laboral d’un mínim de 6 mesos (o indefinit) a jornada completa.

Cal tenir en compte que el màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa organització és de 10 i que el nombre de persones treballadores amb subvenció no podrà superar la plantilla que tenies prèviament.

Consulteu les bases legals per conèixer tots els requisits.

COM POTS DEMANAR LA SUBVENCIÓ?

Cal omplir les dades i annexar la documentació necessària (en format pdf) al formulari. Aleshores, es generarà una instància de sol·licitud que caldrà annexar i registrar online al portal de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 de novembre del 2020.

Vía: https://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic/subvencions/creafeina/creafeina.nsf/Inicio?openform