TAXA METROPOLITANA

TAXA PER PODER CIRCULAR ELS VEHICLES SENSE DISTINTIU A LES ZONES DE BAIXES EMISSIONS ZBE

L’Autoritat Metropolitana de Barcelona, AMB, ha  aprovat el 29-10-2019  l’Ordenança fiscal que regula la taxa per a la gestió d’autoritzacions d’accés i circulació dels vehicles més contaminants i estrangers a la Zona de Baixes Emissions, ZBE Rondes, de Barcelona.

A partir del 01-01-2020 -sancionable a partir del 01-04-2020- entrarà en vigor amb caràcter permanent  la prohibició de circular ala ZBE els vehicles que no consti distintiu ambiental al Registre dela DGT, de dilluns a divendres laborables de 7 a 20 h, llevat dels vehicle professionals (camions…)  que s’ha posposat per a l’01-01-2021.

Properament s’activarà el Registre metropolità, que és la plataforma tecnològica gestionada per l’AMB on els ciutadans que no els correspongui etiqueta ambiental de la DGT, i els estrangers, s’hauran d’inscriure i, posteriorment, podran tramitar les seves autoritzacions per poder accedir i circular dins la ZBE Rondes BCN
Els vehicles de mobilitat reduïda (VPMR) i els vehicles de serveis, com els de serveis mèdics, funeraris, bombers, policia i cossos i forces de seguretat, no hauran de pagar la taxa per accedir i circular per la zona de baixes emissions encara que no tinguin l’etiqueta ambiental de la DGT, però  els  vehicles s’hauran d’inscriure en el Registre metropolità, que s’activarà properament, perquè no els arribin sancions.

La resta de vehicles que no tenen distintiu ambiental de la DGT podran demanar, cada any, un màxim de 10 autoritzacions de 24 hores per circular per la zona de baixes emissions. Cadascun d’aquests permisos tindrà un cost de dos euros. L’AMB ha previst, a més, dos trams de tarifa per a residents de la ZBE amb rendes baixes. En aquests casos, el tràmit tindrà una taxa d’un euro o, fins i tot, serà gratuït per a les famílies amb menys recursos.

Per tenir dret a preu reduït els ciutadans residents ala ZBE hauran d’acreditar que la renda de la família és inferior al doble de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent, és a dir, que els ingressos de la llar no sobrepassen els 1.676 euros al mes. Les famílies amb ingressos inferiors a 921,80 euros al mes entre tots els membres de la llar podran optar a una bonificació total que cobriria tota la taxa i els permetria usar els 10 permisos sense cost.

Els vehicles estrangers hauran de passar un primer tràmit per comprovar si compleixen o no els requisits per circular a la zona de baixes emissions. Aquesta gestió tindrà un cost de cinc euros. A més, si no compleixen les condicions, hauran de sol·licitar una autorització diària i abonar, per tant, dos euros més.